Suối Thiêng

Suối Thiêng
Suối Thiêng

Suối Thiêng


nhanduongdn75@gmail.com
  • Diện tích cơ sở sản xuất: 300m2
  • Dây chuyền công nghệ: Máy móc nhập hiện đại tiêu chuẩn USA
  • Tiêu chuẩn: Sạch sẽ đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

Showing all 1 result