Dành cho người bán hàng

Bạn chưa có tài khoản shop?


Đăng nhập

Bạn mong muốn có một shop online riêng của mình để bán hàng nhằm cải thiện thêm thu nhập hàng ngày? Bạn là dân sale muốn sản phẩm của mình được nhiều người tiếp cận hơn?

Hãy lập riêng cho mình một shop online ở đây, hoàn toàn miễn phí để bắt đầu công việc một cách dễ dàng hơn!

Các tính năng chính:

  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý khuyến mãi
  • Theo dõi đơn đặt hàng
  • Quản lý giao nhận và phân phối đơn hàng
  • Đồng bộ sản phẩm với Facebook shop

Các lĩnh vực đã có người bán hàng:

Chúc các bạn mua may bán đắt.

Hệ thống phần mềm thử nghiệm: Tiệm tạp hóa, phiên bản beta 0.1