Xin chào! Đây là trang thông tin dự án Rada

Chúng tôi đang chuẩn bị để giới thiệu vào đầu tháng 12 tới...English"


Đăng ký người dùng

Đăng ký Điểm dịch vụ

Tiêu chuẩn Điểm dịch vụ

Chăm sóc Xe/máy

Giá tham khảoRada.asia là gì?

Hiểu một cách ngắn gọn, Rada.asia là một tư tưởng về một nền tảng chia sẻ trên cơ sở cộng đồng cho phép kết nối và tương tác theo thời gian thực giữa người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ thông qua dịch vụ bản đồ trực tuyến. Xuất phát từ sự sẵn sàng của cộng đồng và sự cổ vũ của người sử dụng tại thị trường Việt Nam, chúng tôi quyết định chọn triển khai dịch vụ sửa chữa và cứu hộ xe máy làm trải nghiệm đầu tiên trên nền tảng này.

Tín hiệu “SOS Me” là tín hiệu truyền tải thông điệp giữa người sử dụng và các điểm dịch vụ mang ý nghĩa chuyển tải sự cần thiết và mong muốn hợp tác giữa các đối tượng của hệ thống nhằm cung cấp cho nhau những dịch vụ trung thực, nhiệt tình và mang lại sự hài lòng cho cả hai phía.


Nhóm quản lý?

Đến từ nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp khác nhau để chia sẻ ý tưởng, xây dựng hệ thống, chúng tôi bao gồm:

Các bạn nhận được gì từ chúng tôi?

Người sử dụng:

Nhà cung cấp dịch vụ:

Dành cho nhà đầu tư

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia đầu tư cho dự án, đề nghị liên hệ với chúng tôi thông qua email thaitq@gmail.com

Tin tức, ứng dụng và hình ảnh

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và thông báo chi tiết các hoạt động của dự án trên trang web này và trang thông tin ứng dụng ngay sau khi phát hành trên kho của Apple và Google Market.

Powered by Rada.asia